1. YAZARLAR

 2. Ahmet Baybars GÖĞEZ

 3. Yayınlanan 3 kitabım
Ahmet Baybars GÖĞEZ

Ahmet Baybars GÖĞEZ

Ortakses
Yazarın Tüm Yazıları >

Yayınlanan 3 kitabım

A+A-

Siyasetçiler, gazeteler ve görsel medyada ağırlıklı olarak gündem olan, her gece kanallarda tekrar, tekrar konuşulanların dışında özellikle yoksul vatandaşların büyük umutlar beklediği YEREL YÖNETİMLERDEKİ SİSTEMSEL SORUNLARA yönelik araştırmalar yapıp, kitaplar yazıyorum. Kitaplarım başta yerel yönetimler olmak üzere akademisyenler, araştırmacılar, istatistikçiler ve karar alıcılara veriler sunmaktadır.

Hedefim; Mümkün olduğunca siyasetten arınmış LİYAKLİ BELEDİYECİLİK VE KAMU YÖNETİMİ duyarlılığını artırmak ve siyasetçilerden vatandaşa doğru bilinen yanlışları ortaya koyarak, çözüm önerileri geliştirmek. Böylelikle her yıl on binlerce sayfa rapor yazmak zorunda kalan Sayıştay, İçişleri bakanlığı denetçileri (DIŞ DENETİM) ile kurum içi denetimlerde (İÇ DENETİM) görülen hataları asgariye indirerek, KAMU KAYNAKLARININ DOĞRU VE VERİMLİ kullanılmasını sağlamaktır.

Bin 390 belediye ve 4 bin civarı şirketin kullandığı kamu kaynağının, merkezi yönetim gelirlerine denk olup, liyakatli kadrolarca yönetildiğinde özellikle yoksul ve dezavantajlı kesimlerin sorunlarının daha hızlı ve kolay çözülebileceğini, kişi başı gelir- refah seviyesinin yükseleceğine inanıyorum.

Katıldığım Kartal Kitap Fuarı'nda yerel yönetimler konusunda eğitim ve başucu kitap eksikliğine rağmen, kurum kütüphanelerinde bulunması gereken bu kitaplara olan ilgi eksikliğinin bir an önce giderilmesini umuyorum. “İstanbul Kitapçısı” gibi kitap mağazalarında bile bu tür kitaplar bulunmaması manidardır.

Yayınlanan 3 kitabım dışında 2022 sonuna kadar 3-4 kitabımı daha okurlarla buluşturacağım. QR kod ile kitap ÖNSÖZ sayfasına ulaşabilirsiniz.

*1390 BELEDİYE 1390 TEST SORUSU YEREL YÖNETİMLER TEST KİTABI

*DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ VE BELEDİYE PAYLARI (Türkiye’nin doğalgazla imtihanı)

*BELEDİYELERDE SİSTEMATİK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER (36.000+ sayfa Sayıştay raporu analitik özeti)

1390 BELEDİYE 1390 TEST SORUSU YEREL YÖNETİMLER TEST KİTABI

Belediyeler, kamu kurumları ve kaymakamlık sınavlarına hazırlananlar ile hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinde kaynak kitap amaçlı yazılmış, cevap anahtarlı eğitim kitabıdır. İçtihat niteliğinde Sayıştay kararlarını da kapsıyor.

Beş bölümden oluşuyor;

*GENEL BİLGİ SEVİYESİ (207 soru)

*ATAMA, GÖREVLENDİRME, İZİN, RUHSAT, TAHSİS, KİRALAMA (232 soru)

*İHALE MEVZUATI VE UYGULAMALARI ( 178 soru)

*MUHASEBE HATALARI VE UYGULAMALARI (248 soru)

*YÖNETİM HATALARI VE SORUNLARI (559 soru)

 

DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ VE BELEDİYE PAYLARI KİTABI

Türkiye’nin ENERJİ POLİTİKASI hakkında doğru tespitler yapabilmek, başta siyaset/ karar vericiler olmak üzere, basın- medya, araştırmacılar, akademisyenler ve bürokratlar için bu kitabın dışında ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ VE ÖZELLEŞTİRMELERİ araştırma kitabı/ kitapları da mutlaka yazılmalı.

Ayrıca YAP- İŞLET- DEVRET ve TELEKOM- İNTERNET ÖZELLEŞTİRMELERİ konularında da tarihe not düşmek ve hataları görebilmek için kitaplar yazılmalı.

Ben Yerel Yönetimlerin 4646 Sy. DOĞALGAZ PİYASALARI KANUNU Md. 4.4.g göre Belediyelere yüzde 10 bedelsiz hisse verilmesi zorunluluğu nedeniyle DOĞALGAZ bölümünü yazdım. Elektrik Dağıtım Şirketleri ile Telekom şirketlerinde belediyelere bedelsiz ortaklık verilmesi söz konusu değil.

ÖNSÖZ VE SUNUŞ yazılarındaki detaylı özet dışında kitaptaki bazı başlıklara dikkat çekeceğim.

Ayrıca kitabın içinde dikkat çekmesi için kırmızı bold/ koyu olarak işaretlediğim EPDK! TOBB! REKABET KURULU! SAYIŞTAY! göndermelerim var.

 1. DÜNYADA DOĞALGAZIN GELİŞİMİ, JEOPOLİTİĞİ VE TÜRKİYE’NİN KONUMU

Türkiye Doğalgaz piyasasının genel görünümü, EPDK 2020 sektör raporlarından alıntılar ve bazı yorumlarımla kitaba aktarılmıştır. EPDK 2021 sektör raporu henüz yayınlanmamıştı.

 1. BAŞKENTGAZ’IN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE KANUNLA EPDK’IN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI;

45’nci sayfada HİSSE DEVİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME başlığında detaylı yazdım. EPDK başvurularıma gelen cevabi yazıları ekledim. Sayfa 171’de ayrıca BAŞKENTGAZ A.Ş hakkında tablo halinde inceleme yaptım.

 1. BELEDİYELERE YÜZDE 10 BEDELSİZ HİSSE VERİLMESİ. HİSSE ALMAYANLAR İLE KAR EDEN ŞİRKETLERİN BELEDİYELERE YÜZDE 10 PAYLARI KARŞILIĞI TEMETTÜ VERMEMESİ. KAMU ZARARI OLUŞMASI.

Kanımca bu konu kitabın en önemli tespiti olup, Belediye başkanları, Avukatları, Belediye üst yönetimi, EPDK bariz hatayı görmeyerek belediyelerin kamu zararına uğramasına neden olmuşlar. Bu kitap kamuoyunca ve özellikle de üstatların yazı/ yorumlarında ele alındıktan sonra, belediye avukatlarınca davalar açılacağını, savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını ve Sayıştay denetçilerinin denetimlerine konu olacağını umuyorum.

Doğalgaz kullanan ve ortak olan belediyelerin tümünü kapsama aldığımızda Türkiye’deki yaklaşık bin civarı belediye, Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinden alacaklıdır. Zaman aşımına uğramadan tahsil edilmesi gerekir. (Yasalara göre zamanaşımına uğramış olanlar da vardır. Ciddi ihmaller zinciri ve hukuki sorunlar var!)

Sayfa 54’de EPDK, Dağıtım şirketlerinden gelir tablolarında yer alan safi satış hasılatı tutarının, yüzde 0,2 (binde ikisini) aşmayacak katılma payı alırken, neden belediyeler ortak yapılmış da, safi satış tutarının belirli bir oranı kadar pay verilmemiş? Müze payı, Maden payı gibi hasılat üzerinden veya Telekom şirketlerindeki gibi “geçiş” hakkı/ payı neden verilmiyor vb. tespitlerimle belediyelerin mağduriyetini anlatıyorum!

 1. İGDAŞ’IN İSTANBUL İLÇE BELEDİYELERİNE YÜZDE 10 HİSE PAYI VE KARINDAN TEMETTÜ ÖDEMEMESİ.

Sayfa 51 ve 52’de sekizinci sütun açıklamalarında bu konuyu tartışıyorum. EPDK ve İGDAŞ ile yazışmalarım var. Sanırım konu ilçe belediyeleri avukatlarınca hukuka taşınacaktır.

 1. TOPTAN SATIŞ LİSANSI SAHİBİ MERKEZLERİ VERGİ CENNETLERİNDE OLAN ÜRETİM ŞİRKETLERİ.

Sayfa 24; İlginç ilişkiler var. TPAO yüzde 81,54 payı karşılığı ürettiği 359,8 milyon Sm3 doğalgazın satışından EPDK 2020 faaliyet raporuna göre 746 milyon $ gelir elde etmiş. Basit oranlamayla, Türkiye’de yerleşik ATLI Makine hariç diğer 7 şirket, yüzde 15,68 payları karşılığı ürettikleri 69,2 milyon Sm3 doğalgazın satışından yaklaşık 143 milyon $ gelir elde etmişler ve bu gelirin büyük kısmı vergi cennetlerindeki şirketlerine vergi ödenmeden transfer edilmiş!

 1. DOĞALGAZIN KARBON SALIMI ETKİSİ, LİSANSI İPTAL EDİLEN TRAKYA DOĞALGAZ A.Ş HAKKINDA SORULAR.

GLASKOW COP26 İKLİM ZİRVESİ sonuçları açısından Doğalgazın etkisini sayfa 55 ve 56 ile 58 ve 59’da kafama takılan soruları ve yorumlarımla bulabilirsiniz.

 1. İNŞAAT VE YİD- YAP İŞLET DEVRET İHALELERİ ALAN ŞİRKETLER/ HOLDİNGLER.

Doğalgaz dağıtım şirketleriyle neredeyse tekel duruma geldiklerini, sahip oldukları elektrik üretim ve dağıtım şirketlerini TABLO-2 de sayfa 94’den itibaren yazdım. İnşaat şirketi olarak tanıdığımız bu şirketler birer enerji devi. Rekabet kurulu tekel oluşmasına neden engel olmamış?

 1. LİSANS İHALESİ ALIP DEVREDENLER İLE PİYASADAN ÇEKİLEN DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ

Sayfa 44’de. Tarihlere göre verilen lisanslar sayfa 45’de.

 1. ŞİRKETLERİN MERKEZLERİ

Tahsilat yaptıkları şehirler yerine, şirket merkezleri Ankara ve İstanbul’da olup, bölge ekonomisine katkı yerine, büyükşehirlerin ekonomisine katkıda bulunanlar var. Elektrik dağıtım şirketleri için bu konuda (2022’de düzenleme gelmesine rağmen (sayfa 41 ve 48) Doğalgaz şirketleri için henüz yok.

 1. ŞİRKETLERİN WEB SİTELERİ VE KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

Her şirketin ayrı web sitesi bulundurması zorunlu olduğu halde ortak web sitesi kullanılmış. BTH- Bilgi Toplumu Hizmetleri yok. Çoğu şirketin mali tablolarına ulaşılamıyor. Neden gerekli? (Sayfa 47 - 48)

 1. BEŞ YILLIK TAAHHÜT ŞARTININ YERİNE GETİRİLMEMESİ

Detaylı bilgiler sayfa 59’da olup çoğu şirket tarafından uygulanmamış. Bir belediye hariç hesap sorulmamış.

 1. DOĞALGAZ FATURALARINDA TÜKETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN AYRINTILAR

Sayfa 61’den 65’e kadar. Serbest ve bireysel tüketicilerin faturalarına yansıtılan basınç düzeltme katsayıları ne anlama geliyor? Tüketiciler zarar görüyor mu? EPDK’ya başvurularım ve cevapları sayfa 66 ve 67’de.

BELEDİYELERDE SİSTEMATİK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

2 cilt olarak yayınlanan bu kitap 36 bin + sayfa Sayıştay raporlarının tablolar halinde konu başlıklarıyla kolay okunabilir şekilde özetini çıkardığım, kullandığım format nedeniyle de yazılmış ilk Sayıştay içtihatları kitabı özelliğini taşıyor. Bana göre Yerel Yönetimlerin ANAYASASI niteliğindedir.

Bugüne kadar Sayıştay web sitesinde; belediyelerin yüzde 25’nin, belediye şirketlerinin yüzde 3’nün denetim raporu yayınlanmış. Hiçbir belde belediyesinin raporu yayınlanmamış. Bu nedenle kitap özellikle, liyakatli personel sorunu yaşayarak Sözleşmeli personel çalıştırmak zorunda kalan Belediyeler için başucu niteliğindedir. İnsan kaynağı maliyetlerini azaltır.

Altı bölümden oluşuyor;

* YÖNETİM İHMAL VE KARARLARI

* İZİN, RUHSAT, İMAR UYGULAMALARI

* TAHSİS VE KİRALAMALAR

* MUHASEBE KAYITLARI

* ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

* İHALE UYGULAMALARI

Fihristten konu başlıklarına ulaşıp, ilgili mevzuat özeti ile tabloda verilen özet bilgilerden yetinilmezse kolayca Sayıştay web sitesinden ilgili rapora ulaşılabilir. Belediyeler dışında araştırmacılar, eğitimciler - öğrenciler, belediyelerle davalı - davacı ilişkisinde olan avukatlar, siyasetçiler, siyasi partilerin İL - İLÇE - BELDE teşkilatları ile partilerin siyaset okulları için hazırlanmış en detaylı kaynak kitaptır.

Siyasetten arındırılmış olarak partili belediyeler ayrı renklerde gösterildi. Denetim sonuçlarının matematiksel ifadeleri ve istatistiklerinin de yapıldığı, sayısal içerikli veriler ve tablolar ile konuk yazarların "Geleceğin Belediyecilik Anlayışına" yönelik kıymetli yazı ve görüşleri de var.

Sevgiler ve saygılar sunuyorum...

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.