1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Bacağını FEDA etti

Bacağını FEDA etti

Fernandes dizindeki sakatlığı unuttu, Beşiktaş’ın derdine düştü.

A+A-

Manuel Fer­nan­de­s’­in dev­re­yi kapa­dı­ğı ha­be­riy­le sar­sı­lan Be­şik­taş, Es­ki­şe­hirs­por be­ra­ber­li­ği son­ra­sı il­ginç ‘Fe­da­’ ile kar­şı­laş­tı.

Oğuz­han Öz­ya­ku­p’­un sa­rı kart ce­za­sı al­ma­sı ile zor­lu Genç­ler­birli­ği ma­çın­da or­ta alan­da ya­ra­tı­cı fut­bol­cu­su kal­ma­yan si­yah-be­yaz­lı­la­ra Fer­nan­de­s’­ten yüz­le­ri gül­dü­ren bir çağ­rı gel­di. AMK’nın haberine göre; Ho­ca­sı Sa­met Ay­ba­ba ile gö­rü­şen Fer­nan­des, so­rum­lu­luk al­mak is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ağ­rı­la­rım de­vam edi­yor an­cak bu önem­li haf­ta­da ta­kı­mı yal­nız bı­rak­mak is­te­mi­yo­rum. İğ­ne ile oy­na­ya­bi­li­ri­m” de­di.

KAMPA GÖTÜRÜLECEK
Tedavisinin yo­ğun­laş­tı­rı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Por­te­kiz­li yıl­dız, söz­le­ri­ni şöy­le nok­ta­la­dı:
“Ö­nü­müz­de bir haf­ta­lık bir sü­re var An­ka­ra­’da for­ma giy­me­li­yim. Za­ten dev­re ara­sı yak­la­şı­yor. O za­man bol bol din­le­ni­rim.”

Ay­ba­ba ise oyun­cu­su­nun bu fe­da­kar­lı­ğı kar­şı­sın­da mut­lu olur­ken ted­bi­ri de el­den bı­rak­ma­ya­rak sağ­lık eki­bi ile gö­rü­şe­ce­ği­ni söy­le­di. Ay­ba­ba, “Ar­ka­daş­la­rı­nı ve ta­kı­mı­nı dü­şün­men gü­zel bir şey. Ama sağ­lık eki­bi­nin ona­yı ol­ma­dan se­ni oy­nat­ma­m” di­ye ko­nuş­tu.

Alı­nan bil­gi­le­re gö­re An­tal­yas­por ma­çı son­ra­sı An­tal­ya­’da ya­pı­la­cak kamp­ta yer ala­cak Fer­nan­de­s’­in du­ru­mu ya­kın­dan ta­kip edi­le­cek ve bu haf­ta so­nu oy­na­yıp oy­na­ya­ma­ya­ca­ğı­na ka­rar ve­ri­le­cek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.