1. YAZARLAR

  2. Ahmet Baybars GÖĞEZ

  3. Sosyal konutlar ücretsiz ve taksitsiz yapılabilir mi?
Ahmet Baybars GÖĞEZ

Ahmet Baybars GÖĞEZ

Ortakses
Yazarın Tüm Yazıları >

Sosyal konutlar ücretsiz ve taksitsiz yapılabilir mi?

A+A-

T.C. kaynakları olan, güçlü bir sosyal devlettir.

Son günlerde hükümetin açıkladığı "Sosyal Konut" projesi kamuoyunda çokça tartışılınca, Yerel yönetimler bakış açısıyla bu yazıyı yazmak şart oldu. Son söyleyeceğimi peşinen ifade edeyim; YAPILABİLİR!

Bazılarımıza sıkıcı gelse de, meramımı anlatabilmek için biraz mevzuat karıştırmak zorundayız.

1. 5393 sayılı Belediye kanunu “Belediyenin görev ve sorumlulukları” m 14; Belediyeler sosyal amaçlı konut projeleri yapabilir/ yaptırabilir. “Arsa ve Konut Üretimi” Md. 69; Belediyeler Düzenli kentleşme, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alanlarında, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut ve toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa ederek, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapıp gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirebilir. Bu amaçla bütçesinden para ayırarak işletme kurabilir. Arsalar hariç üretilen konut ve işyerleri satışı 2886 tâbi değildir.

2. Fon kurulması, kaynakların oluşturulmasıyla ilgili tüm detaylar; 775 sayılı Gecekondu Kanunu m. 4; “Belediyelere arsa sağlanması” m. 8; “Belediyelere devrolunan arazilerden ucuz konut yapımına uygun olmayanların satış veya kiralanarak değerlendirilmesi” m. 12; “Fonların teşkili ve kullanılması ile kaynakları”

3. Satışlar, tahsis ve taksitler, ödeme şekilleri ile “Belediye ve mücavir alanlarda Hazine taşınmazları satış bedeli tahsilatından, önce yerinde muhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde kullanılmak şartıyla %10’u 775 sayılı kanuna göre açılan fon hesabına aktarılır. Kalanı ilgili belediyeye %30, varsa BB %10 pay verilir”, ayrıca 4706 sayılı HAZİNE TAŞINMAZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, KDV’DE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA KANUN da var.

4. İnşaat malzemeleri ve işçilik giderlerine KDV muafiyeti ile SGK prim muafiyeti uygulanırsa maliyet %25- 30 düşer. İlle de bir miktar ödesinler denirse, KDV hariç maliyet bedelinin %25’i faizsiz 10 yıl taksitle alınabilir.

İlgili kanunları, merak edenler ile karar vericiler okuyabilir. Belediye muhasebesinde bu fonlar 362.01.99 hesabında takip edilir, asla 600’lü gelir hesaplarına alıp kullanılamaz! Fakat çoğu belediye uygulamıyor.

5. 2014’den önce İŞGALLİ hazine arazileri sorunu çözmeleri için belediyelere devredilmiş.

Yani yasal mevzuat hazır. Kaynaklar plan- proje- gecekondu bölgelerinin alt yapısına harcanıyor. Özellikle de seçim döneminde sanki gecekonduyu teşvik eder gibi. Tüm belediyelerin fon hesaplarında bu paralar varken/ olması gerekirken, “sosyal devlet” ihtiyaç varsa fon hesaplarına para aktarabiliyorken neyi tartışıyoruz?

SORUN NE?

2012’den 2018 yılına kadar 21 Büyükşehir ile 10 İl belediyesinin denetimi yapılan ilçe ve şirketleriyle birlikte Sayıştay raporlarının özetini çıkarttığım, "Belediye Denetimlerinde Sistematik Sorunlar ve Çözümleri" kitabımdan alıntı yapacağım;

Birinci Cilt YÖNETİM İHMAL VE KARARLARI Bulgu: 9 Sayfa 76’dan 80’e kadar 81 belediyede sorun bulunmuş. İkinci cilt MUHASEBE KAYITLARI Bulgu: 29 Sayfa 430’dan 436’ya kadar, “775 sayılı kanun ve diğer kamu idarelerinden yapılan tahsilatlar” kapsamında 87 belediyede sorun bulunmuş.

21 Büyükşehir, 10 il ve 175 ilçe inceledim. Neredeyse yarısı kadar belediyede yönetim ve kayıt hatası var. Dikkat; Tüm il ve ilçelerin raporlarını incelemedim. Sayıştay’ın denetim yapıp yayımladığı rapor oranı 1.391 belediyede ortalama yüzde 25. Tüm belediyelerin elinde nasıl bir fon biriktiğini siz takdir edin.

Yani "Yok şu kadar il ve ilçede sosyal konut yapacağız" laflarına gerek yok. Aynı anda her zaman her yerde yapılabilir. Zaten belediyelerin görevi. Özel bir şey değil. Sade vatandaş bilmez ama Belediyelerin bağlı olduğu bakanın, “Sayın Cumhurbaşkanımızın projesi” demesi tuhaf. Cumhurbaşkanı olsam, belediyelerden "Bugüne kadar niye yapmadınız?" diye hesap sorardım. Bulgular şöyle:

1. Bazı belediyeler fon hesaplarını açmamış. Bazıları açsa da kullanmamış. (Diğer hesaplara aktarılanlardan, belediye borçları nedeniyle haczedilenler var. Fon hesapları haczedilemez oysa.) Bakınız; https://abaybarsgogez.net/yerel-yonetimlerin-haczedilemeyen-gelir-hesaplari/

2. Fon hesabında birikenleri diğer hesaplara aktarıp, harcamışlar.

3. Fondaki parayı kanuna aykırı, belediyenin başka müdürlüğüne aktarıp, karşılığında belediye arazisi/ arsası satış hasılatı olarak gelir hesaplarına transfer edilerek satış göstermişler. Bir cepten diğerine!

Örnek; İBB’nin 2016 - 2017 - 2018 denetim raporlarında, zamanın yöneticileri fondaki paranın bir kısmını, Mesken müdürlüğüne satmış gibi yapılarak, 2016’da 235.580.238 TL, 2017’de Sayıştay’ın uyarısına rağmen 93.518.376 TL, 2018’de 36.315.913 TL belediyenin hesaplarına aktarıp harcamış. O günkü değerlerle! Ortada o arsalara yapılan sosyal konut veya afete hazırlık için bina - tesis - prefabrik - sosyal ve lojistik donatı yok!

Bu vesileyle tekrar etmek isterim. İsteyen üzerine alınır gereğini yapar. Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak destekleme görevi belediyelerin olmalı. Covid-19 ile en güncel envanter onlarda. Aile Bakanlığı bütçesi SGK ile yarışıyor. Basından yapılan hataları duyuyoruz. Devlet hantaldır. Belediyeler daha hızlı ve esnek.

Makro politikalarda değişikliğin sonuçları en iyi olasılıkla 2-3 sene sonra alınır. İhtiyaç sahiplerinin buna sabrı kalmadı. İktidar - muhalefet, belediyelerini koruyup kollarken, gerçekleri görmezden gelip, savunmaya geçiyor. Büyük kısmı liyakat dışı tercih ve atamayla seçilerek göreve gelen başkan - yöneticiler de işine geldiği için sesini çıkartmıyor. Siyasetten arındırıp, sistemsel/yapısal sorunlarda bazı iyileştirmeler yapılsa, partiler senin-benim demeden denetleyip sorgulasa, başkan ve üst yöneticiler en az tekstil ustasında aranan liyakat belgesine sahip olsa, yüzde 90 sorun çözülür. Sayıştay da her yıl onbinlerce sayfa rapor yazmaz. Denetim sonucu olumsuzluklar ve Sayıştay ilamlarının gereği yapılmayınca sorunlar "sistematik" tekrarlanıyor. Uygulanan sistem başarılı olsaydı, tüm partili belediyelerin çoğu borçlu ve hala sorunlar konuşuluyor olur muydu?

Kitabımdan bazı örnekleri ve kitap formatını aşağıda paylaşıyorum. Sanırım artık gecekondu sorununun yıllardır neden çözülemediğini anlayacaksınız. 1966’da kabul edilen 775 sayılı kanunun gereği yapılsa, kaynaklar doğru kullanılmış olsa, sosyal konutlar liyakatli yönetimlerle bedelsiz olarak, ihtiyaç sahiplerine teslimi çoktan gerçekleşirdi. Tabii ki büyükşehirlere göçü cazip kılacak şekilde değil.

Muhalefet, Yerel yönetimler odaklı olarak bakabilse, bugüne kadar iktidara alternatif çözüm sunabilirdi. Benzer birçok konuda sorunlara makro - merkezi hükümet gözüyle bakıp, Yerel yönetim - mikro stratejiler göz ardı edilince, masanın bir ayağı boşta kalıyor diye düşünüyorum. Sevgiler ve saygılar sunarım

BULGU 9: 775- GECEKONDU KANUNUNA göre elde edilen gelirlerin izlendiği hesaplardan, belediyenin genel hesaplarına aktarılmayan/ aktarılan paraların amacına uygun kullanılmaması.

BELEDİYELER İŞTİRAKLER

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

AÇIKLAMA / GEREKÇE

İBB

 

 

 

 

X

X

X

9 banka hesabında 235.580.238 TL fon geliri diğer hesaplara aktarılmış. 517.786.951 TL değerinde 36 taşınmaz 14.02.2017/ 1041 başkanlık onayıyla Mesken Müd’ne devredilmiş. 2016 Sayıştay uyarısına rağmen 2017’de tekrar 93.518.376 TL, İBB’nin diğer hesaplarına aktarılıp harcanmış. 2018’de 36.315.913 TL aktarılmış. İstanbul halkı da gecekondu fonunda ki paralarla sorunlarının çözümü beklenmiş.!

FATİH

 

 

 

 

 

X

 

%10 özel fon hesabı olmadığı için yatırılmayan 8.287.518 TL açılacak hesaba aktarılmamış.

KAĞITHANE

 

 

X

 

 

 

 

04.11.2014’de Fon özel hesabından Vakıfbank ana hesabına 1.500.000 TL aktarılmış. 13.11.2014’de 250.000 TL Fon hesabına iade edilmiş, 1.250.000 TL iade edilmemiş.

ATAŞEHİR

 

 

 

 

 

 

X

Fon hesabından 9.399.000 TL cari hesaba aktarılıp, 1.516.207 TL Atapark Konutları aidatı ödenmiş.

BEYLİKDÜZÜ

 

 

 

 

X

 

 

%10 pay özel fon hesabında, %30 cari hesaplarda takip edilmiş. Yeni hesap açılacak.

KADIKÖY

 

 

 

 

X

 

 

%30 pay karşılığı 2.349.210 TL hesapta olup, %10 fon hesabına yatırılmamış.

ŞİŞLİ

 

 

 

X

X

 

 

2016’dan geriye 5.789.464 TL aktarılmamış.

ÇANKAYA

 

 

 

 

X

X

X

Fon hesabı yok. Paylar Hazine borcuna mahsup edilmiş. 2018’de aktarılan pay için fon hesabı açılmamış.

GÖLBAŞI

 

 

 

 

X

X

 

Fon hesabına 3.737.967 TL yatmış, 3.673.703 TL cari hesaplara aktarılıp harcanmış. 2017’de yine mevzuata aykırı cari hesaplara aktarılıp harcanmış.

POLATLI

 

 

 

 

 

 

X

Gecekondu fonu oluşturulmuş, fonda yer alan 437.272 TL’nin 390.000 TL’sı, 19.10.2018 Başkanlık oluruyla amacı dışında kullanılmış.

YENİMAHALLE

 

 

 

 

X

 

 

2016’da gelen 9.020.510 TL, 600.05.02.08 Hesaba kaydedilmiş. Özel fon hesabında %10’luk paylar bir süre takip edilerek, genel amaçlı hesaplara aktarılmış.

KONYA BB

 

 

 

 

 

X

 

Aktarılması gereken payların tahakkuk ve takibini sağlamak üzere Gecekondu Fon Hesabı yok.

SAMSUN BB

 

 

 

 

X

X

X

2016’da Gecekondu fonu hesabı yok. 2017’de taşınmaz satış bedelleri tahsilatından 1.064.990 TL aktarılmış, tamamı 600.05.02.09.99 Hesaba gelir kaydedilmiş. 2018’de Ziraat Bankası Fon Hesabında ki paralar cari harcamalarda kullanmak üzere Vakıfbank hesabına aktarılmış.

ŞEHİTKAMİL

 

 

 

X

 

 

 

%10 pay 593.657 TL aktarılmamış. Fon hesabı yok. Geçmiş yıllar fon payları araştırılmamış.

ALANYA

 

 

 

 

 

 

X

Fon hesabına aktarılması gereken %10’luk pay 349.703 TL olup, %30 belediye payı ile birlikte vergi ve kira borçlarına karşılık mahsup edilmiş.

ANTALYA BB

 

 

 

 

X

X

X

Fon hesabı yok. 2017’de fon hesabı yerine 600/ 800.5.2.9.99.2 koduyla Arsa Satış Payı geliri olarak 3.460.638 TL kaydedilmiş. 2018’de fon hesabı açılmayıp normal gelir gibi kayıtlara alınıp harcanmış.

MURATPAŞA

 

 

 

 

X

X

X

Vakıfbank Fon hesabında 222.528 TL olup, 53.699 TL+ 32.471 TL+ 36.889 TL cari harcamada kullanılmış. Ziraat Bank Fon hesabına giren 28.124.895 TL, çıkan 28.001.638 TL cari harcamada kullanılmış. 2017’de Vakıfbank fon hesabına haciz gelmiş, 1.166.498 TL kullanılamamış. Ziraat fon hesabında 62.645.669 TL cari harcamada kullanılmış. 2018’de 1.580.610 TL fon payında biriken para amacı dışında kullanılmış.

BAYRAKLI

 

 

 

X

 

 

X

62.818 TL borç bakiyesi ile açılış yapılan hesaba, İzmir Defterdarlığı 123.408 TL fon payı aktarmış, yıl içinde harcamalar için diğer hesaplara 185.706 TL aktarılmış. 2018’de 141.399 TL borç kaydı yapılan fon hesabından yıl içinde 128.391 TL harcama yapılmış.

BODRUM

 

 

 

 

 

X

X

Özel fon payı hesabı açılmamış, diğer hesaplarda takip edilmiş. 2017’de 3.492.956 TL ve 2018’de 926.777 TL gelirler, genel hesaplara aktarılarak kullanılmış.

FETHİYE

 

 

 

 

 

 

X

2018’de %10+ %30 paylar 1.057.344 TL belediye hesaplarına yatırılmış. Fon hesabı amacı yerine %10’luk pay amacına aykırı cari harcamalarda kullanılmış.

TEKİRDAĞ BB

 

 

 

 

 

X

 

%10+ %30 pay 432 TL 600 Hesaba yatırılmış. %10 pay 116 TL 362.01.99 Hesapta yok.

ADANA BB

 

 

 

 

 

X

 

%10 fon payı 37.558 TL gönderilmiş, Fon hesabı var yatırılmamış. Vadeli hesapta 142.310 TL, vadesizde 1.075 TL var. Defterdarlığın gönderdiklerini normal hesaba alıp belediyenin borçları ödenmiş.

CEYHAN

 

 

 

 

 

X

X

%10+ %30 toplamı 274.146 TL 600 Hesaba aktarılmış. 2018’de satışlardan aktarılması gereken payların takibi yapılmayıp, fon hesabı açılmamış.

DİYARBAKIR BB

 

 

 

 

 

X

 

Vakıfbank Diyarbakır Şb. Hesapta 2017’de 26.236 TL bakiye var. Mizanda yok.

KIRKLARELİ

 

 

 

 

X

 

 

44.315 TL gelir elde edilmiş, Fon Hesabı yerine mevzuata aykırı 102.03 banka cari hesaplarında izlenmiş.

SİNOP

 

 

 

 

X

 

 

Gecekondu fonu hesabının bulunmadığı tespit edilmiş.

TUNCELİ

 

 

 

 

X

 

 

Gecekondu fonu hesabında ki payı kendi geliri gibi değerlendirmiş ve fon hesabını 2014’de kapatmış.

BULGU 29: Kamuya borçlar ve diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilatlar (Otopark, YİKOB, Gecekondu fonu, ÇTV payı vb.), ertelenmiş, 6552 ve 6111 ile taksitlendirilmiş borçların ilgili hesaplarda izlenmemesi/ hatalı izlenmesi. SGK faturalı borçlar, VD/ SGK prim borçlarının mali tablolarda hatalı izlenmesi.

BELEDİYELER İŞTİRAKLER

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

AÇIKLAMA / GEREKÇE

GÜNGÖREN

 

 

 

 

 

X

 

%10 gecekondu fonu karşılığı 25.907 TL 362.01.99 Fon Adına Yapılan Diğer Kesintiler Hesabına alınmayıp, 600.05.02.08.99 Mahalli İdarelere Ait Paylar Hesabına kaydedilmiş.

SULTANBEYLİ

 

 

 

 

 

X

 

Fon hesabına aktarılması gereken %10 gecekondu fonu karşılığı 60.715 TL, 362.01.99 Hesap yerine 333.05 Niteliği Belli Olmayan Emanet Paralar Hesabında izlenmiş.

ATAŞEHİR

 

 

 

X

 

 

X

24.476.453 TL taşınmaz satışı karşılığı %10+ %30 pay 9.056.287 TL yerine 7.622.676 TL gönderilmiş, 362.01.99 Hesap yerine 800.05.02.08.99 Hesaba %10 pay 2.447.645 TL olarak kaydedilmiş. 2018’de 11.996.726 TL vergi borcu ve 904.912 TL SGK prim borcu var.

KARTAL

 

 

 

 

 

X

X

2017’de %10 fon 305.305 TL, 362.01.99 Hesap yerine gelir kaydedilince 800 Hesap hatalı. 2018’de Gecekondu fonu 362.01.99 Hesap alacak bakiyesi 938.774 TL, fon banka hesabında 56.222 TL var.

ÇEŞME

 

 

 

 

 

X

 

Fon hesabında ki %10 pay 3.005.521 TL, 362.01.99 yerine 600.05.02.09.99 Hesaba kaydedilmiş.

MENEMEN

 

 

 

 

 

X

 

1.031.526 TL fon payı 362.01.99 Hesap yerine, 600.05.02.09.99 Hesaba kaydedilmiş. 1.031.526 TL 362.01.99 Hesap yerine, 600.05.02.09.99 Hesaba kaydedilmiş.

TEKİRDAĞ BB

 

 

 

 

 

X

 

%10+ %30 paylar toplamı 432 TL, 362.01.99 Hesap yerine 600 Hesaba yatırılmış.

ADANA BB

 

 

 

 

 

X

 

%10 fon payı 37.558 TL gönderilmiş, Fon hesabına yatırılmamış. Vadeli hesapta 142.310 TL, vadesizde 1.075 TL var. 362.01.99 Hesapta izlenmemiş.

CEYHAN

 

 

 

 

 

X

 

Hazinenin gönderdiğini 800 Hesaba kaydetmiş. %10 fon payı ile %30 pay 274.146 TL olup Fon hesabına aktarılması gereken %10 payı 362.01.99 Hesap yerine, 600 Hesaba kaydedilmiş.

ERDEMLİ

 

 

 

 

 

X

 

%10 pay 180.393 TL, %30 pay 476.586 TL olup, %10 payı 362.01.99 Hesapta izlememiş.

NOT: Bazı bölümler çıkarılmış olup, kitapta daha ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.